Sociální turistika
  • Sociální aspekt je od začátku v naší činnosti ukotven jak obecně prospěšnou povahou společnosti, tak ovlivnění jedním ze spoluzakladatelů společnosti - spolkem POMOC Týn nad Vltavou, z.s., který se orientuje na integraci lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním na Vltavotýnsku, zejména ve venkovském prostředí a zemědělských provozech. Cílem projektu sociální turistiky je zprostředkovat těmto sociálně znevýhodněným lidem možnost cestovat a poznávat a tak přispívat k jejich celkové integraci.
  • V současné době se tento projekt zabývá především třemi sociálně ohroženými skupinami: lidé se zdravotním či mentálním postižením, senioři, sociální rodiny.
  • První uskutečněnou akcí v rámci sociální turistiky byl pobyt ve Francii v roce 2012 v rámci projektu Podpory česko-francouzské sociální turistiky, ve spolupráci s POMOC Týn nad Vltavou, Ministerstvem zemědělství, Agrární komorou ČR a francouzskou Vzájemnou zemědělskou pojišťovnou (MSA), jehož součástí bylo zároveň vzdělávání a přenos dobré praxe v této oblasti.
  • Hlavním vzorem pro projekt sociální turistiky se tak stal koncept "sociální dovolené" praktikující francouzskou MSA, který spočívá v poskytování pomoci při naplánování pobytu nebo ve finanční podpoře jejím znevýhodněným klientům (rodiny, rodiny bez dětí, lidé bez rodiny), neboť každý má právo na odpočinek a společně strávený čas ať už v rámci rodiny nebo jiném kolektivu.