Turistická destinace Vltava Resort

Vltava Resort - prázdninová destinace na řece

Prvotní myšlenka vzniku turistické destinace Vltava Resort byla spojena se zvýšením zájmu o řeku a volnočasovým vyžitím na ní a v jejím okolí, konkrétně možností plavby parníkem a prodlužování vodní cesty výstavbou nových plavebních komor a uspořádáním prvního ročníku festivalu Vltava Open v roce 2010, který organizovala společnost OPEN RIVERS.

V roce 2014 celý koncept Vltava Resort převzala naše společnost IN REGIO. Řeku Vltavu vnímáme jako přírodní dědictví a také jako turistický cíl s velkým potenciálem, který by se měl naplňovat již v roce 2017 s dokončením poslední etapy Projektu splavňování horního toku vltavské dopravní cesty - dokončením plavební komory na hněvkovickém jezu, a do budoucna i s vyřešením nízké podjezdné výšky Železného mostu v Týně nad Vltavou. Tento projekt však přesahuje hranice České republiky ve smyslu rozvoje a propojování evropské infrastruktury, který je ustanoven Zákonem č. 114/95 Sb., o vnitrozemské plavbě a v současné době probíhá jeho postupné naplňování v souvislosti se splavňováním středního toku Vltavy, po kterém se Vltava stane součástí evropské sítě splavněných řek a dosáhne tak vrcholného potenciálu územního rozvoje a cestovního ruchu.

Nejen pro mikroregion Vltavotýnska, Vltava ve spojení s turistickým ruchem představuje zdroj ekonomického růstu a rozvoje cestovního ruchu. Naším hlavním cílem je řeka Vltava jako živá platforma spolupráce subjektů cestovního ruchu a ucelený přehled služeb turistům vyskytujícím se v této destinaci - v současné době mezi městy České Budějovice - Hluboká nad Vltavou - Týn nad Vltavou - Orlická přehrada.

Oficiální stránky turistické oblasti: www.vltavaresort.cz

Územní rozvoj v rámci Vltava Resort

Hlavní činností naší destinační společnosti je prospěšně působit na okolí a prostřednictvím cestovního ruchu přispívat k všeobecnému rozvoji regionu a jeho propagaci. Díky neziskové povaze a také díky profesionálnímu zázemí v realizačním týmu je naše kancelář významným aktérem při komunikaci a spolupráci s místními municipalitami a dalšími aktéry místního rozvoje jako jsou místní akční skupiny (MAS), a další státní, polostátní či neziskové subjekty zabývajícími se touto tematikou vzájemné spolupráce.

V rámci turistické destinace Vltava Resort existují spolupráce s:

  • MAS Vltava, Svazek měst a obcí (SMAO) Vltava, Pomoc Týn nad Vltavou, o.s., MAS Lužnice,
  • Regionálním projektovým centrem (RPC) se sídlem v Týně nad Vltavou,
  • Ředitelstvím vodních cest České republiky (ŘVCČR),
  • Státním podnikem Povodí Vltavy,
  • Statutárním městem České Budějovice, městem Hluboká nad Vltavou a městem Týn nad Vltavou
  • Jihočeským krajem a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
  • Certifikovanou turistickou oblastí Českobudějovicko-Hlubocko
  • S turistickými informačními centry v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou, Týně nad Vltavou a v Temelíně.
  • Dalšími významnými aktéry soukromé sféry, kteří mají vliv na regionální rozvoj: společnost ČEZ, stavební společnost Metrostav.

Mobilní aplikace Vltava Resort

Na základě analýzy současných trendů cestovního ruchu, které hovoří pro elektronizaci služeb, a stavu e-turismu v jižních Čechách a celkově v rámci povodí jednotlivých řek, reaguje naše kancelář na nedostatek této elektronizace vývojem nového elektronického informačního systému pro návštěvníky středního toku Vltavy. V současné době je tak tento elektronický informační systém prvním produktem e-turismu v České republice určeným návštěvníkům turistické oblasti specializující se na říční rekreační plavbu, čímž má do budoucna potenciál být využit i pro další podobné turistické oblasti.

Na vývoji tohoto systému v podobě mobilní aplikace Vltava Resort spolupracuje naše kancelář společně s vývojářskou společností Intelis, s.r.o.. Z hlediska podpory územního rozvoje je smyslem této aplikace propagace jednotlivých obcí prostřednictvím umístění atraktivity na jejich území do této aplikace. Z hlediska podpory cestovního ruchu, pak poskytnout návštěvníkům ucelený informační servis a další motivace k prodloužení jejich pobytu v oblasti Vltava Resort.

Co však dělá tuto aplikaci originální je její další vrstva informací pro plavbu po řece. Na základě těchto informací se rozšiřuje možnost využití tohoto informačního systému pro plavby vedoucí. Tito uživatelé zde najdou aktuální informace týkající se stavu řeky, vodních objektech, plavebních komorách a přístavištích, které jsou zprostředkovány z informačního serveru Labsko-vltavské cesty provozovaným Státní plavební správou, dále z informačního serveru Povodí Vltavy a v neposlední řadě aktuální informace ze serveru Českého hydrometeorologického ústavu.

Vltava Card

Slevová karta je součástí výše zmiňované mobilní aplikace Vltava Resort, neexistuje tedy ve fyzické podobě. Nabízí návštěvníkům turistické balíčky a různá zvýhodnění a slevy při jejich pobytu v této destinaci. Více informací najdete přímo v mobilní aplikaci nebo na oficiálních stránkách Vltava Resort.

Festival Vltava Open

Festival Vltava Open se koná každý rok od roku 2010 k příležitosti zahajování plavební sezony v měsíci květnu, kdy jsou plavební komory spuštěny do pravidelného provozu. Tato akce má zároveň sloužit jako podpůrný nástroj celému konceptu turistické oblasti Vltava Resort stejně jako příležitost k prezentaci všech partnerských subjektů, které se mohou na akci podílet jak organizačně, tak finančně. Smyslem Vltava Open je oslovit a rozšířit povědomí návštěvníků o regionálním dění a aktérech, i proto je celá akce zdarma.

Vltava Open

 

Vltava OPEN (Official)
#vltavaopen